Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПНК 20

  12
ДеньПара  
 
01.03.2021
Пн
1Естествозн. с МП 208/2
Исламова Э.З.
 
2Математика с МП 206/2
Розинкина Е.Ш.
Естествозн. с МП 307/2
Исламова Э.З.
3Рус.яз.и КР 209/1
Долгова Е.В.
4ТООО 309/2
Исламова Э.З.
5 
6 
 
02.03.2021
Вт
1Физкультура Бс/з
Тихонов В.А.
2Рус.язык с МП 210/2
Быкова А.А.
Математика с МП 202/2
Розинкина Е.Ш.
3ТиМ муз воспит Диско.зал
Мухина Ю.Ю.
Рус.язык с МП 306/2
Каяшева Г.Р.
4 Инф-ка ИКТ в проф.д. 206/1
Бирюкова Ю.Н.
5 
6 
 
03.03.2021
Ср
1 
2Возр.АФГ 305/2
Соловьева Л.А.
3Рус.язык с МП 210/2
Быкова А.А.
4Педагогика 111/3
Богданова Г.Е.
5Инф-ка ИКТ в проф.д. 206/1
Хасанова Ю.Ф
 
6 
 
04.03.2021
Чт
1 
2 
3Математика с МП 302/2
Розинкина Е.Ш.
ТиМ муз воспит 210/2
Мухина Ю.Ю.
4Математика с МП 204/2
Розинкина Е.Ш.
5Осн.финан.грам. 103/3
Кутузова К.Ю.
6 
 
05.03.2021
Пт
1 
2 Математика с МП 206/2
Розинкина Е.Ш.
3Психология 103/2
Мавлеткулова Ф.Р.
4Дет.Литер.с практ по чтению 210/2
Быкова А.А.
 
5 
6 
 
06.03.2021
Сб
1 
2ТООО
Исламова Э.З.
3МО продук.видов деят.
Розинкина Е.Ш.
Дет.Литер.с практ по чтению
Каяшева Г.Р.
4 МО продук.видов деят.
Розинкина Е.Ш.
5 
6 
 
07.03.2021
Вс
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

Обновлено: 28.02.2021 в 00:29.